Sipajhar College Assistant Professor Recruitment 2024

Sipajhar College Professor Recruitment

সিপজহৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সাথে সংকলিত সৰকাৰী চাকৰিৰ সুন্দৰ সুযোগ আপনিৰ পৰা প্ৰাপ্ত হৈছে! ২০২৪ চৰকাৰী নিয়োগৰ বাবে সিপজহৰ মহাবিদ্যালয় এটি ৩ টা সহায়ক প্ৰফেছৰৰ নিয়োগৰ বাবে যোগ্য ও ইচ্ছুক উম্মীদবাৰকৰাৰ বাবে আবেদন আমন্ত্ৰণ কৰি ছে। এই নিয়োগৰ পৰিপূৰ্ণ বিবৰণ পঢ়ি সকলো আপোনাৰ যোগ্যতা, বয়স, আবেদন পদ্ধতি, শ্ৰেণী, আৰু যে কোনো অন্য বিশেষ তথ্য প্ৰাপ্ত কৰি পৰা … Read more

Categories Job